22. 2. je dnem obětí

Sponzorované odkazy:Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

MS kraj – policie radí, jak postupovat, když se stanete obětí tr. činnosti 

Evropský den obětí, či Evropský den zločinu je dnem, který nám připomíná, kolik z nás se už stalo obětí trestného činu. Tento den nám má pomoci zvýšit podvědomí o možné pomoci a podpoře obětí i jejich blízkým, které obvykle tato situace též zasáhne, i když nepřímo. Za vyhlášením tohoto mezinárodního dne stojí podpis Charty práv obětí z velké Británie. V České republice se v této souvislosti setkáváme s organizací Bílý kruh bezpečí.

Obětí trestného činu je každá osoba, která je dotčená na svých právech tím, že na ní byl spáchán trestný čin. Tuto problematiku upravuje zákon číslo 45/2013 Sb. O obětech trestných činů. Ovšem i zde platí, že není oběť jako oběť. Pro účely trestního řízení se rozlišuje oběť trestného činu a zvlášť zranitelná oběť trestného činu. Obětí trestného činu se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Za zvlášť zranitelnou oběť se považuje dítě, osoba vysokého věku nebo postižením fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, oběť trestného činu obchodování s lidmi, nebo trestného činu teroristického útoku a oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Oběti trestných činů mohou využít možností, které jim poskytuje zákon o obětech trestných činů a mohou např. požádat o skrytí svých osobních údajů tak, aby se podezřelá osoba nemohla dozvědět, např. údaje o jejich bydlišti a zaměstnání.

V souvislosti s touto problematikou jsou na území Městského ředitelství policie Ostrava zřízena poradenská místa, která slouží pro oběti domácího násilí a zúčastněné osoby včetně dětí. V Ostravě aktuálně existují 4 takové speciální poradenské místnosti, konkrétně se nacházejí na obvodním oddělení Ostrava-Střed (ul. Masná), Ostrava-Poruba 1 (ul. Dělnická), Ostrava – Přívoz  (ul. Wattova) a Ostrava-Hrabůvka (ul. Dr. Martínka). Další informace ke zřízení místa naleznete na: https://www.policie.cz/clanek/poradesnka-mista.aspx

V roce 2020 poskytli policisté na Ostravsku poradenskou činnost, či konzultace ve více jak 250 případech obětem domácího násilí a dalším osobám (svědkům aj.). Musíme si uvědomit, ať už hovoříme o domácím násilí nebo o jiném protiprávním jednání, že se vždy jedná o patologický jev, který si vyžaduje svou specifickou pozornost a řešení. Nenechte zajít situaci příliš daleko, chráníte nejen sebe a svůj majetek, ale i své blízké. Když si nejste jisti, informujte se, raďte se a konzultujte své starosti na kterékoliv policejní služebně či dalších odborných institucích. Svěřte se osobě, které důvěřujete. Tato osoba nám může poskytnout cenné informace při šetření protiprávních skutků. Zejména pak těch, které mají dlouhodobý charakter. Dopředu si zajistěte kde se uchýlit v případě náhlého opuštění domova a buďte na tuto nouzovou situaci podvědomě připraveni.

  Další cenné rady k domácímu násilí naleznete zde: https://www.policie.cz/clanek/domaci-nasili-706878.aspx

Policisté, sami si vědomi toho, jak traumatizující je dopad trestných činů na oběti, přistupují k obětem empaticky a snaží se situaci řešit s využitím vhodného materiálu, vždy s ohledem na cílovou skupinu. U dětí jsou využívány zpravidla rozličné hračky, speciální tiskoviny pro dospělou veřejnost. Jsou to například antistresové míčky, letáky s právními informacemi a letáky s nabídkou služeb ostatních organizací, se kterými útvary policie úzce spolupracují.

Jedna z organizací, která úzce spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení je i Bílý kruh bezpečí, který nabízí bezplatnou právní a morální pomoc obětem trestných činů. Bílý kruh bezpečí nabízí dále širokou škálu pomoci, která lze dohledat na www.bkb.cz.

Policie slouží veřejnosti a setkávání se s obětmi trestné činnosti je jedna z denních náplní policistů. Z tohoto důvodu není na místě jakákoliv obava a občané mohou kdykoliv přijít na kterékoliv obvodní oddělení policie, kde jim bude poskytnuto profesionální poradenství a přístup.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Lucie Galiová
vrchní inspektor oddělení prevence
20. února 2021

Odkazy do noveho okna


Detailní náhled


Detailní náhled


Detailní náhled


Detailní náhled

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *