Faktury od znalce, zúžení žádosti

Sponzorované odkazy:Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost a odpověď

Podáním ze dne … bylo žádáno o poskytnutí informací: všechny faktury přijaté Krajským policejním ředitelstvím pro Moravskoslezský kraj, vystavené znalcem vedeným na seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR: I…, uveden (soudní) kraj Severomoravský (dále „znalec“).

Policejní orgán k věci přípisem č. j. … ze dne … uvedl, že od roku 2010 přijal od znalce 190 účetních dokladů. K přípisu po prověření věci sdělujeme, že není záměrem zatěžovat pracovníky nadměrnou agendou, je-li dohledávání informací natolik pracné. Navrhujeme proto postupovat dle níže uvedeného.

Žádost o informace jsme směřovali k dohledatelné historii činnosti znalce.

Usnadní-li to činnost administrativního pracovníka, navrhujeme, aby byl poskytnut pouze report z účetnictví ve formě sestavy všech přijatých faktur označeného znalce, za všechna předchozí účetní období, ve formátu PDF, nebo word nebo excel, nebo txt, umožňuje-li účetní systém používaný policejním orgánem jednoduše (automatizovaně) předmětnou sestavu v uvedených formátech generovat. Dle naší znalosti by tomu tak mělo být. Sestavu nežádáme dále nijak třídit či filtrovat. Rozumíme z přípisu policejního orgánu, že tyto zpracování informačního výstupu by mělo zabrat jednomu pracovníkovi méně nežli 20 min. O kompletní sestavu faktur oproti úhradě bychom požádali v případě, kdy by se podrobnější informace ukázaly nezbytnými.“

Povinný subjekt konstatuje, že dokument obsahuje sdělení vztahující se ke spisovému materiálu vedenému pod č. j. …, kterým je vyřizována žádost žadatele o informace v režimu InfZ k poskytnutí kopií faktur obdržených krajským ředitelstvím od znalce …. Dne … žadatel převzal dokument (vedeno pod č. j. …), kterým byl oznámen požadavek na hrazení nákladů souvisejících s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací. Žadatel na toto oznámení odkazuje v aktuálním dokumentu, který povinný subjekt vyhodnotil jako zúžení původní žádosti o informace. Tato původní žádost není dosud finálně vyřešena, neboť lhůta k úhradě stanovené částky běží do …. Po dobu řešení prvotní žádosti je zde překážka zahájeného řízení ve smyslu § 48 odst. 1 správního řádu, který zní: „Zahájení řízení u některého správního orgánu brání tomu, aby o téže věci z téhož důvodu bylo zahájeno řízení u jiného správního orgánu.“ Překážku litispendence dle § 48 odst. 1 správního řádu je dle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu nutno vykládat tak, že zahájení nového řízení v téže věci brání nejen řízení zahájené dříve u jiného správního orgánu, ale i řízení zahájené dříve u téhož správního orgánu, což je tento případ totožného povinného subjektu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *