Nález věci – 2 x 1ks brokovnice

Sponzorované odkazy:Název kraje

KRPM-80186-6/ČJ-2020-1412IZ 

                                                                                                                                             Prostějov 26. ledna 2021                                                                    

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení (dále jen “ správní orgán “), jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ zákon o zbraních “),

o z n a m u j e

dle ustanovení § 25 odst. 1, 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že dne 20.7.2020 byla v Prostějově na ulici Žitná 15 nalezena věc:

1 ks –  brokovnice – dvojka

                       1 ks –  brokovnice – dvojka                       

které je uloženy na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení na adrese A. Krále č. 3, Prostějov. Vzhledem k tomu, že provedeným šetřením nebyl zjištěn vlastník věci, oznamuje se její nález v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

           

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce správního orgánu. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v úplném znění. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadají předmětné věci do vlastnictví státu.

Toto oznámení o uložení věcí je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: www.policie.cz         

             

                                                                                                  por. Bc. Pavel Spurný  

                                                                                                        komisař

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

27. 1. 2021

Sejmuto dne:                                                                                   

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *