Usnesení o propadnutí věci

Sponzorované odkazy:Název kraje

KRPM-148943-14/PŘ-2019-140806 

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Dopravní inspektorát Přerov

Č. j. KRPM-148943-14/PŘ-2019-140806                                                                                              V Přerově  dne 8. února  2021

              Počet listů: 1

       USNESENÍ

Policejní orgán: Dopravní inspektorát Přerov, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, vyslovuje podle § 37 odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.

         propadnutí věci,

konkrétně vozidla: ŠKODA FABIA, rz PRL 99-44, r.v. 2000, barva MODRÁ ZÁKLADNÍ, vin TMBPH16Y413103948, karoserie HATCHBACK 5DV

Odůvodnění:

Dne 18.12.2019 byla Dopravním inspektorátem Přerov šetřena dopravní nehoda, ke které došlo v době od 17. prosince 2019 19:00 hod. do 18. prosince 2019 06:25 hod. tak, že blíže nezjištěný řidič jel vozidlem ŠKODA FABIA RZ PRL9944 (CZ) po ulici Vrchlického v Brodku u Přerova ve směru na Rokytnici a z blíže nezjištěných příčin vyjel u domu č.p. 36 vlevo mimo vozovku, kde najel na chodník a narazil do lampy veřejného osvětlení, poté řidič z místa nehody odešel neznámo kam a vozidlo zanechal na místě, řidič vozidla nebyl zjištěn. Vzhledem k okolnostem bylo vozidlo z důvodu ochrany majetku zajištěno odtahovou službou PV Car Přerov. Majitel zapsaný v registru vozidel se v době dopravní nehody nacházel ve výkonu trestu odnětí svobody, jeho výslechem bylo zjištěno, že vozidlo prodal osobě, která jej prodala dál, poslední majitel vozidla tímto nebyl zjištěný, proto byla dle Pokyn ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje č. 73/2018 ze dne 24. srpna 2018, kterým se stanoví zásady pro zajištění vozidel a jejich uskladnění, prostřednictvím Veřejné vyhlášky na úřední desce policie a internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR a policie dne 3.6.2020 vyvěšena výzva k vyzvednutí vozidla. Vlastník předmětného vozidla nebyl ani tímto způsoben zjištěný, o vozidlo se ve lhůtě 6 měsíců nikdo nepřihlásil, výzva byla sňata z úřední desky dne 21.1.2021.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání řediteli Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, a to do 15 dnů ode dne doručení nebo vyvěšení na úřední desce a oznámení na internetových stránkách MV ČR.

                                                                                                                                                   npor. PhDr. David Štěpánek
                                                                                                                                                                          vedoucí DI Přerov

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8. 2. 2021
Sňato z úřední desky dne: 1. 3. 2021

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *