Velitel policie

Sponzorované odkazy:hl. m. Praha název

Kdo je velitel policie a co je jeho náplní činnosti? 

Velitel policie je pověřený k řízení sil a prostředků Policie České Republiky, při mimořádných událostech na území hlavního města Prahy. Je to policista zařazený u pohotovostní motorizované jednotky. Hlavním cílem vzniku samotného velitele policie bylo zkvalitnění a zlepšení činnosti policie a vzájemnou spolupráci s ostatními složkami IZS při dané mimořádné události. 

Mimořádná událost je náhlá závažná situace, která způsobila narušení stability systému a ohrožuje život, zdraví, majetek nebo životní prostředí vyžadující okamžitou pomoc. Příkladem mimořádných událostí, které policisté v Praze řešili: pád Trojské lávky, dopravní nehoda Vězeňské služby ČR na Pražském okruhu, požár a následná evakuace domu pro seniory na Černém Mostě a mnoho dalších.

Ještě pár let zpátky na místě události velel policista, který na místo dorazil jako první. Bylo jedno, z jakého útvaru pochází a kolik má zkušeností. Měl na starosti, jak komunikaci s ostatními složkami IZS, tak s podáváním informací operačnímu důstojníkovi.  Pro méně zkušené policisty to byl obtížný úkol, a proto bylo postupem času rozhodnuto, že je potřeba mít k dispozici ve svých řadách zkušené policisty, kteří jsou schopni koordinovat a řídit síly a prostředky, tedy hlídky na místě. Především nést za ně zodpovědnost do doby, než si událost převezme místně příslušný důstojník nebo událost skončí. V neposlední řadě, být taktéž spojkou mezi ostatními složkami IZS a stranou, která bude za celou složku PČR podávat relevantní a ucelené informace operačnímu důstojníkovi. Někoho, kdo zároveň ulehčí práci hlídkovým policistům, na které byl kladen velký nárok.

V září roku 2014 vznikl projekt „velitel policie“, kde působili důstojníci pohotovostí motorizované jednotky, kteří tuto funkci „koordinátora“ vykonávali navíc při své práci. Prvotní myšlenkou bylo, že „velitelé policie“ budou vysíláni pouze několikrát do roka na velké události. Nakonec se však myšlenka „velitele policie“ osvědčila a testovací období ukázalo skutečnost, že je potřeba vyčlenit policisty, kteří mají dostatek zkušeností a předpoklad pro rychlé a takticky správné řešení při mimořádných situací.

 V lednu minulého roku vznikl první tým „velitelů policie“, který sčítá dvanáct profesionálů z pohotovostní motorizované jednotky, s dlouholetou praxí v přímém výkonu služby.  Tito policisté mají za sebou několik odborných školení a výcviků.  V případě velení mají na sobě červenou vestu s označením velitel policie a dále interním označením Libela 10, Libela 100 anebo Libela 101 a to z důvodu rozlišení, právě pro řadové policisty na místě události a následnou komunikací mezi nimi. Tito policisté do dnešního dne odveleli již více než tisíc mimořádných událostí. Jsou čtyřiadvacet hodin denně v terénu, tak aby byli v co nejkratším čase na místě události a mohli, co nejdříve převzít velení. 

Fungování velitele policie se řídí rozkazem ředitele Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.

13.10.2020

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *